Omet al contingut

1. Titularitat del lloc web

Aquest lloc web pertany i és gestionat per Owen Thomas Hickman, amb NIF Y4971478L i domicili fiscal a Carrer de la Creu, 6, Girona 17002. Als efectes del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, s’estableix com a correu electrònic de contacte hola@secretroomescape.com.

Aquest lloc web ofereix una descripció no exhaustiva dels serveis lúdics que poden realitzar-se, sense ànim exhaustiu. En el cas que estigui interessat a que li proposem una solució ajustada a les seves necessitats, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de l’adreça anterior o mitjançant el formulari de contacte.

 

2. Objecte

Aquesta pàgina de Avís Legal recull les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, puguin ser oferts, així com dels continguts que l’integren, i sense perjudici que el seu titular pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació de productes o serveis que, si escau, siguin oferts als Usuaris a través del lloc web. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant del present Avís Legal.

El simple accés a aquest lloc web, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, currículum vitae i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i / o bústies electròniques existents en el lloc web implicarà, per la seva banda, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del web. En conseqüència, vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

 

3. Responsabilitats i limitacions

La informació continguda en aquest lloc web es proporciona a títol merament il·lustratiu, sense que sigui exhaustiva o clarament descriptiva de les característiques dels nostres serveis, ni pot per tant formar part d’una oferta comercial ni donar lloc a cap reclamació per aquests conceptes.

En aquest sentit, el titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de l’ús d’aquesta informació.

 

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts d’aquest lloc web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Això afecta els textos, imatges, vídeos, animacions, disseny, organització i presentació, així com al conjunt que conformen, reservant-se el titular dels drets sobre els mateixos.

En aquest sentit, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del titular dels drets a què correspongui.